PN-ISO 6321:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6321:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie punktu topnienia w kapilarze otwartej (punkt płynięcia)

Zakres

Opisano dwie metody oznaczania punktu topnienia w kapilarze otwartej, powszechnie znane jako punkt płynięcia, dla olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Metoda A jest stosowana tylko do tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, które nie wykazują polimorfizmu. Metoda B jest stosowana do wszystkich tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, i stosuje się ją do tłuszczów których, właściwości polimorficzne nie są znane

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6321:2000 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie punktu topnienia w kapilarze otwartej (punkt płynięcia)
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 27-08-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 6321:1991 [IDT]
Zastępuje PN-A-86919:1960 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6321:2004 - wersja polska