PN-ISO 660:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości

Zakres

Opisano metody oznaczania kwasowości (liczby kwasowej) olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - dwie miareczkowe i jedną potencjometryczną. Metod tych nie stosuje się do wosków

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 660:1998/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 660:1998 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 12-10-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 660:1996 [IDT]
Zastępuje PN-A-86921:1960 - wersja polska, PN-A-85803:1984 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2005 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 660:1998/Az1:2000P, PN-ISO 660:1998/Ap1:1999P, PN-ISO 660:1998/A1:2004P