PN-EN 13315:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Gniazdo złącza do opróżniania grawitacyjnego

Zakres

Określono wymagania funkcjonalne, wymiary znamionowe i badania gniazda złącza do opróżniania grawitacyjnego, stanowiącego wyposażenie do obsługi zbiorników przeznaczonych do transportu płynnych produktów naftowych i innych łatwopalnych substancji klasy 3 według ADR (w tym benzyny), których ciśnienie pary jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13315:2004 - wersja polska
Tytuł Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Gniazdo złącza do opróżniania grawitacyjnego
Data publikacji 14-12-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13315:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13315:2002 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300