PN-EN 13317:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13317+A1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zespół pokrywy włazu

Zakres

Określono wymagania funkcjonalne, wymiary i badania zespołu pokrywy włazu, stanowiącego wyposażenie do obsługi zbiorników przeznaczonych do transportu płynnych produktów naftowych, w tym benzyny, i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (cieczy łatwopalnych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako trujące lub żrące

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13317:2004 - wersja polska
Tytuł Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zespół pokrywy włazu
Data publikacji 22-12-2004
Data wycofania 27-03-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13317:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13317:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 13317+A1:2007 - wersja angielska