PN-EN 14564:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14564:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Terminologia

Zakres

Ustalono ujednoliconą terminologię z zakresu cystern do transportu materiałów niebezpiecznych. Podano 21 zdefiniowanych terminów technicznych stanowiących uzupełnienie uznanych definicji zawartych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Określono 29 terminów specyficznych i ich definicji. W załączniku A podano 31 definicji pochodzących z ADR/RID. Zamieszczono indeks w języku angielskim, francuskim i niemieckim. W części krajowej zamieszczono indeks w języku polskim

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14564:2006 - wersja polska
Tytuł Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Terminologia
Data publikacji 10-08-2006
Data wycofania 18-06-2013
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14564:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14564:2005 - wersja angielska
ICS 01.040.13, 01.040.23, 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 14564:2013-06 - wersja angielska