PN-EN ISO 8534:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8534:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda Karla Fischera (wolna od pirydyny)

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości wody w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych z zastosowaniem aparatury Karla Fischera i odczynnika wolnego od pirydyny. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonania oznaczania oraz obliczania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8534:2008 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda Karla Fischera (wolna od pirydyny)
Data publikacji 11-08-2008
Data wycofania 14-03-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 8534:2008 [IDT], ISO 8534:2008 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8534:2017-03 - wersja angielska