PN-EN ISO 3657:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia

Zakres

Opisano metodę oznaczania liczby zmydlenia olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych polegającą na ogrzewaniu próbki z etanolowym roztworem wodorotlenku potasu pod chłodnicą zwrotną, a następnie miareczkowaniu nadmiaru wodorotlenku potasu za pomocą mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności. W załączniku ZA (normatywny) podano wykaz norm powołanych w publikacjach międzynarodowych i ich europejskie odpowiedniki

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3657:2004 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia
Data publikacji 25-11-2004
Data wycofania 03-10-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3657:2003 [IDT], ISO 3657:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3657:2004 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2013-10 - wersja angielska