PN-EN ISO 3657:2020-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania liczby zmydlenia olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Liczba zmydlenia jest miarą zawartości wolnych i zestryfikowanych kwasów tłuszczowych obecnych w tłuszczach i kwasach tłuszczowych.
Metodę stosuje się do rafinowanych oraz surowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
W przypadku gdy obecne są kwasy mineralne, wyniki uzyskane z zastosowaniem tej metody są niemożliwe do zinterpretowania dopóki kwasy te nie zostaną oznaczone oddzielnie.
Liczbę zmydlenia można także obliczyć z kwasów tłuszczowych oznaczonych chromatografią gazową podaną w Załączniku B. Przed dokonaniem tych obliczeń, należy się upewnić, że próbka nie zawiera większych ilości zanieczyszczeń oraz że nie uległa termicznemu rozkładowi.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3657:2020-10/Ap1:2021-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono treść Załącznika krajowego NA
Numer PN-EN ISO 3657:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia
Data publikacji 14-10-2020
Data wycofania 10-01-2024
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3657:2020 [IDT], ISO 3657:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3657:2013-10 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2024-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3657:2020-10/Ap1:2021-03E