PN-G-15545:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Górnicza obudowa indywidualna -- Stropnice członowe SCG -- Wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania i badania stropnic członowych SCG. Podano siedem terminów oraz ich definicje. Rozróżniono osiem klas zestawu stropnic SCG. Ustalono wymagania, sposób pobierania próbek i metody badań stropnic, zestawu stropnic oraz złącza. Podano zasady wykonywania badań kwalifikacyjnych, sprawdzających i ich oceny oraz wymagania dotyczące stanowiska badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-15545:1997 - wersja polska
Tytuł Górnicza obudowa indywidualna -- Stropnice członowe SCG -- Wymagania i badania
Data publikacji 18-09-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
ICS 73.100.10