PN-G-15000-10:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15026:2017-04 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Strzemiona -- Badania wytrzymałościowe

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są badania wytrzymałościowe elementów strzemion przeznaczonych do łączenia łuków wg PN-85/G-15000/03 w odrzwia podatne wg PN-85/ G-15000/02 służące do obudowy wyrobisk korytarzowych w podziemiach kopalń.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-15000-10:1987 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Strzemiona -- Badania wytrzymałościowe
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 13-04-2017
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15026:2017-04 - wersja polska