PN-G-15000-11:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15026:2017-04 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Badania złącz

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są badania złącz prostych odcinków kształtowników korytkowych przeznaczonych do wykonywania odrzwi podatnych obudowy chodnikowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-15000-11:1991 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Badania złącz
Data publikacji 21-03-1991
Data wycofania 13-04-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15026:2017-04 - wersja polska