PN-EN IEC 60695-2-13:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60695 przedstawia szczegóły dotyczące próby rozżarzonym drutem, stosowanej do badania palności płomieniem próbek materiałów elektroizolacyjnych stałych lub innych materiałów stałych, w celu określenia temperatury zapalenia materiału rozżarzonym drutem (GWIT).
GWIT jest temperaturą która jest o 25 K (lub 30 K) wyższa niż maksymalna temperatura podczas testu, określona za pomocą znormalizowanej procedury, przy której badany materiał nie zapala się lub palenie nie zachodzi przez czas dłuższy niż 5 s dla jakiegokolwiek pojedynczego zapalenia oraz próbka nie jest całkowicie spalona.
Próba ta jest testem materiałowym przeprowadzanym na serii standardowych próbek testowych. Uzyskane dane, wraz z danymi z badania wskaźnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI) zgodnie z IEC 60695-2-12, można następnie wykorzystać w procesie wstępnego wyboru zgodnie z IEC 60695-1-30 [4] w celu oceny zdolności materiałów spełniających wymagania normy IEC 60695-2-11.
UWAGA W wyniku przeprowadzenia oceny zagrożenia pożarowego odpowiednia seria testów palności i zapalenia przed selekcją materiałów może pozwolić na ograniczenie testów na produkcie końcowym.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa, koncentrująca się na metodach testowania bezpieczeństwa, jest przeznaczona do wykorzystania przez komitety techniczne przy przygotowywaniu norm zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku IEC 104 i Przewodniku ISO/IEC 51.
Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, korzystanie z podstawowych publikacji dotyczących bezpieczeństwa w przygotowaniu publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-2-13:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)
Data publikacji 06-05-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-2-13:2021 [IDT], IEC 60695-2-13:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 60695-2-13:2011 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40