PN-EN 62262:2003/A1:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Zakres

Wprowadzono następujące zmiany:
1. Zakres
Uproszczono treść usuwając drugi i ostatni akapit.
2. Powołania normatywne
Zaktualizowano normy.
3. Definicje
Tytuł Rozdziału zmieniono następująco: "3. Terminy i definicje"
3.1 Treść terminu ujednolicono z IEC 60529
Dodano nową definicję 3.1. direct contact [wg IEV 826-12-03]
4. Oznakowanie
Dodano nowy kod IK11 w Tablicy 1.
6.5 Ocena próby
Dodano ogólne kryterium tam gdzie norma wyrobu nie określa kryteriów akceptacji lub odrzucenia obudowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62262:2003/A1:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
Data publikacji 09-06-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 62262:2002/A1:2021 [IDT], IEC 62262:2002/AMD1:2021 [IDT]
ICS 29.020