PN-EN ISO/IEC 17020:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17020:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących

Zakres

Podano ogólne kryteria kompetencji bezstronnych jednostek kontrolujących, prowadzących kontrole w dowolnych sektorach, a także kryteria niezależności dla różnych rodzajów jednostek kontrolujących. Postanowienia normy są przewidziane do stosowania przez jednostki kontrolujące i jednostki akredytujące je, a także przez inne jednostki zainteresowane uznawaniem kompetencji jednostek kontrolujących. Może zajść konieczność interpretacji podanego zbioru kryteriów przed jego zastosowaniem w konkretnym sektorze

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17020:2005 - wersja angielska
Tytuł Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 06-10-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17020:2004 [IDT], ISO/IEC 17020:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45004:1998 - wersja polska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17020:2006 - wersja polska