PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)

Zakres

Niniejsza norma europejska dostarcza proste metody oceny zgodności urządzeń elektronicznych i elektrycznych małej mocy, pracujących w paśmie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, z wartościami granicznymi ekspozycji pola elektromagnetycznego (EMF). Jeśli nie można wykazać zgodności tych urządzeń z odpowiednimi wymaganiami ekspozycji przy zastosowaniu metod jej oceny wg niniejszej normy, to do oceny zgodności mogą być zastosowane inne normy wyrobów dotyczące EMF.
UWAGA Inne normy mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych niniejszym dokumentem. W szczególności, dokument ten nie jest przeznaczony do oceny kompatybilności elektromagnetycznej z innymi urządzeniami, ani nie odzwierciedla wymagań bezpieczeństwa, innych niż te, które bezpośrednio związane są z ekspozycją ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)
Data publikacji 11-12-2017
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50663:2017 [IDT]
ICS 17.240