PN-EN IEC 62311:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń elektronicznych i elektrycznych, dla których nie istnieje żadna dedykowana norma wyrobu lub norma rodziny wyrobów, dotycząca ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych. Obejmuje ona urządzenia z elementami promieniującymi w sposób zamierzony jak i nie zamierzony, jak również ich kombinację.
Niniejszy dokument określa metody i kryteria oceny wymienionych urządzeń w odniesieniu do wartości granicznych ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych. Zakres częstotliwości objęty niniejszą normą wynosi od 0 Hz do 300 GHz.
UWAGA 1 Dalsze wskazówki dotyczące stosowania niniejszego dokumentu oraz jego powiązania z innymi normami EMF przedstawiono na Rysunku 1.
Niniejszy dokument nie określa wartości granicznych wyrażonych za pomocą ograniczeń podstawowych i/lub poziomów odniesienia. Te wartości graniczne są przedmiotem stosowanego systemu oceny, na przykład uwzględniającego regionalne wartości graniczne.
UWAGA 2 Metody i kryteria oceny urządzeń pod względem ograniczeń podstawowych lub poziomów odniesienia mogą być stosowane w odniesieniu albo do ogółu ludności albo do ekspozycji zawodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62311:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)
Data publikacji 12-06-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 62311:2020 [IDT], IEC 62311:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62311:2010 - wersja polska
ICS 13.280, 97.030