PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa

Zakres

Niniejsza część CISPR 16 określa właściwości i parametry aparatury do pomiaru zaburzeń radiowych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Ponadto, określono wymagania dla specjalistycznej aparatury dla pomiarów zaburzeń krótkotrwałych.
UWAGA Zgodnie z Przewodnikiem IEC Guide 107, CISPR 16-1-1 jest podstawową normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) do użytku przez komitety ds. wyrobów IEC. Jak podano w Przewodniku IEC Guide 107, komitety ds. wyrobów są odpowiedzialne za określenie zakresu zastosowania podstawowej normy EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w zakresie oceny wartości poszczególnych badań EMC dla poszczególnych produktów.
Parametry podane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do odbiorników zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i analizatorów widma. Termin "odbiornik pomiarowy" stosowany w niniejszym dokumencie odnosi się zarówno do odbiorników EMI jak i analizatorów widma (patrz także 3.7). Wymagania dotyczące kalibracji odbiorników pomiarowych są wyszczególnione w Załączniku J.
Dalsze wytyczne dotyczące stosowania analizatorów widma można znaleźć w Załączniku B jednego z następujących dokumentów: CISPR 16-2-1: 2014, CISPR 16-2-2:2010, lub CISPR 16-2-3:2016.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 55016-1-1:2019 [IDT], CISPR 16-1-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-1:2010 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 33.100.01