PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Niniejsza część CISPR 16 określa metody pomiaru zjawiska zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Zagadnienia niepewności pomiaru są określone w normie CISPR 16-4-1 oraz CISPR 16-4-2.
UWAGA Zgodnie z Przewodnikiem 107 IEC, norma CISPR 16-2-3 jest podstawową publikacją EMC do stosowania przez komitety ds. wyrobów w IEC. Jak stwierdzono w Przewodniku 107, komitety ds. wyrobów są odpowiedzialne za określenie możliwości zastosowania normy dotyczącej EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w ocenie wartości poszczególnych badań w zakresie EMC dla konkretnych wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2017 [IDT], CISPR 16-2-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010/AC:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010/Ap1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja polska, PN-EN 55016-2-3:2010/A2:2014-09 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010 - wersja polska
ICS 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01E