PN-EN 55016-2-3:2010/A2:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Zmieniono tytuł punktu 3 oraz dodano nowe definicje w tym punkcie; zmieniono tytuł i treść podpunktów 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 7.6.6.2.2 i 7.6.6.2.3; zmieniono treść podpunktów 6.2.2, 6.6.2, 6.6.6, 7.3.6.2, 7.3.6.3, 7.4.3, 7.5.4, 7.6.6.2.1, 7.6.6.3.1, A.2.2, A.4.2 oraz Bibliografii; zmieniono treść przypisów pod Rysunkami 7, 8 i 9; zmieniono Rysunki 11 i 13; dodano nowe podpunkty 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9 i 7.6.6.2.4

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2010/A2:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 22-09-2014
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2010/A2:2014 [IDT], CISPR 16-2-3:2010/AMD2:2014 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska