PN-EN 55016-2-1:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Zakres

Niniejsza część CISPR 16 jest normą podstawową, określającą metody pomiaru zjawisk zaburzeń ogólnie w zakresie częstotliwości 9 kHz do 18 GHz, a szczególnie zjawisk zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 9 kHz do 30 MHz.
UWAGA Zgodnie z IEC Guide 107, CISPR 16 jest podstawową publikacją EMC do stosowania przez komitety ds. wyrobów IEC. Jak podano w Guide 107, komitety ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie zakresu stosowania normy EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w celu oceny znaczenia poszczególnych badań EMC dla konkretnych wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
Data publikacji 23-09-2014
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-1:2014 [IDT], CISPR 16-2-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-2-1:2009/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-1:2009/A2:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-1:2009/A1:2011 - wersja angielska
ICS 33.100.10, 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12E, PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11E