PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Zakres

Zmieniono treść rozdziału 1 oraz podrozdziałów 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 oraz 3.1.25, dodano nowy skrót w podrozdziale 3.2, zmieniono treść podrozdziałów 5.3, 5.4, 6.4.5, 7.1, 7.3.2.1, 7.3.2.2 i 7.3.4, zmieniono tytuł podrozdziałów 7.4 i 7.4.2, zmieniono treść podrozdziałów 7.4.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.3.2, 7.5.1 i 7.5.3, zastąpiono istniejące podrozdziały 7.4.4.1 do 7.4.4.3 nowymi podrozdziałami 7.4.4.1 do 7.4.4.4, dodano nowy podrozdział 7.5.2.5.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
Data publikacji 11-12-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-1:2014/A1:2017 [IDT], CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20