PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Zmieniono treść rozdziału 2 i podrozdziałów 3.1, 3.2, 6.2.2, od 6.4.1.1 do 6.4.1.4, od 7.2.1 do 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.6.1 (również tytuł), 7.6.2, 7.6.5, 7.6.6.1, 7.6.6.2.3, 7.6.6.2.4, 7.7.2.1, 7.7.4.2.1, A.1, A.4.2 oraz Bibliografii; w podrozdziale 7.1 zmieniono tytuł oraz dodano dwa nowe podrozdziały 7.1.1 i 7.1.2 oraz dodano nowy Załącznik F.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2017/A1:2019 [IDT], CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019 [IDT]
ICS 33.100.01