PN-EN 55016-1-2:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych

Zakres

Niniejsza część serii CISPR 16 określa właściwości i działanie urządzeń do pomiaru napięć i prądów zaburzeń radioelektrycznych w zakresie częstotliwości 9 kHz do 1 GHz.
UWAGA Zgodnie z IEC Guide 107, CISPR 16 jest podstawową publikacją EMC do stosowania przez komitety ds. wyrobów IEC. Jak podano w Guide 107, komitety ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie zakresu stosowania normy EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w celu oceny znaczenia poszczególnych badań EMC dla konkretnych wyrobów.
Specyfikacje aparatury pomocniczej dotyczą sieci sztucznych, sond prądowych i napięciowych oraz układów sprzęgających do wstrzykiwania prądów do kabli.
Zakłada się, że wymagania niniejszej publikacji są spełnione dla wszystkich częstotliwości i dla wszystkich poziomów napięć i prądów zaburzeń radioelektrycznych w całym zakresie wskazań urządzeń pomiarowych CISPR.
Metody pomiaru podano w serii CISPR 16-2, a dodatkowe informacje dotyczące zaburzeń radioelektrycznych znajdują się w CISPR 16-3, a niepewności, statystykę i modelowanie poziomu dopuszczalnego przedstawiono w serii CISPR 16-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-2:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych
Data publikacji 22-09-2014
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-2:2014 [IDT], CISPR 16-1-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-1-2:2008 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-1-2:2014-09/A1:2018-03E