PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

Zakres

Zwiększono prąd znamionowy wyłączników typu B i typu C do 63 A włącznie (Podrozdział 4.6). Ograniczono sprawdzenie działania bezzwłocznego wyłączników typu B, C lub D tylko do czynności wyłączenia O (Załącznik I, I.1b)). Podano nowe wartości energii przepuszczanej dla wyłączników typu B i typu C (Załącznik ZA). Dodano nowy Załącznik ZD dotyczący rozdziałów, które mogą wymagać ponownych badań wyłączników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
Data publikacji 08-10-2012
Data wycofania 26-02-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60898-1:2003/A13:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska