PN-EN 55016-2-1:2009/A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-2-1:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Zakres

Zawarto zmiany dotyczące wielu punktów w całym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-1:2009/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
Data publikacji 16-06-2011
Data wycofania 23-09-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-1:2009/A1:2011 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-1:2014-09 - wersja angielska