PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Ta część CISPR 16 określa metody pomiaru zjawiska zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Zagadnienia niepewności pomiaru są określone w normie CISPR 16-4-1 oraz CISPR 16-4-2.
UWAGA Zgodnie z Przewodnikiem 107 IEC, norma CISPR 16-2-3 jest podstawową publikacją EMC do stosowania przez komitety ds. produktów w IEC. Jak stwierdzono w Przewodniku 107, komitety ds. produktów są odpowiedzialne za określenie możliwości zastosowania normy dotyczącej EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. produktów w ocenie wartości poszczególnych badań w zakresie EMC dla konkretnych produktów.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 17-01-2014
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2010 [IDT], CISPR 16-2-3:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-2-3:2007 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010P