PN-EN 55016-2-3:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Opisano metodę pomiaru prawdopodobieństwa rozkładu amplitudy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 28-12-2007
Data wycofania 22-09-2010
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2006 [IDT], CISPR 16-2-3:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-2-3:2007 - wersja angielska, PN-T-04519:1997 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja angielska, PN-EN 55016-2-3:2010 - wersja polska