PN-EN 15947-5:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące konstrukcji, działania i opakowania jednostkowego lub opakowania zestawu wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zgodnie z FprEN 15947-2:2015.

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających materiały wybuchowe detonujące inne niż proch czarny lub mieszanina błyskowa.

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaninę pirotechniczną, w której występuje którakolwiek z wymienionych poniżej substancji:
— arsen lub związki arsenu;
— heksachlorobenzen;
— mieszaniny zwierające chlorany w ułamku masowym większym niż 80%;
— mieszaniny chloranów i metali;
— mieszaniny chloranów z czerwonym fosforem (z wyjątkiem użytych w świątecznych petardach, strzelających serpentynach lub pchełkach);
— mieszaniny chloranów z żelazocyjankiem potasu;
— mieszaniny chloranów z siarką (te mieszaniny są dopuszczalne tylko dla główek tarciowych);
— mieszaniny chloranów z siarczkami;
— ołów lub związki ołowiu;
— związki miedzi;
— biały fosfor;
— pikryniany lub kwas pikrynowy
— chloran potasu zawierający bromiany w ułamku masowym większym niż 0,15%;
— siarka o kwasowości wyrażonej przez zawartość kwasu siarkowego w ułamku masowym większym niż 0,002%;
— cyrkon o rozmiarze cząstki mniejszym niż 40 μm.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15947-5:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania
Data publikacji 04-02-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-5:2015 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
Zastępuje PN-EN 15947-5:2010 - wersja polska, PN-EN 15947-5:2010 - wersja angielska, PN-EN 15947-5:2010/Ap1:2013-12 - wersja angielska
ICS 71.100.30