PN-A-79533:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby spirytusowe i półprodukty -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu, żelaza, rtęci i arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu, żelaza, rtęci i arsenu z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej w destylacie rolniczym, alkoholu etylowym rolniczym, etanolu absolutnym, napojach spirytusowych oraz półproduktach spirytusowych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79533:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe i półprodukty -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu, żelaza, rtęci i arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 23-02-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79533:1991 - wersja polska
ICS 67.160.10