PN-A-74131:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Makaron

Zakres

Podano klasyfikację makaronu w zależności od użytych surowców. Ustalono wymagania ogólne, organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Określono sposób pobierania próbek makaronu oraz metody badań. Wskazano sposób znakowania, pakowania i transportu. Określono okres przechowywania. W załączniku A podano metodę oznaczania obecności mąki z pszenicy zwyczajnej w pszenicy durum. W załączniku B podano metodę oznaczania zawartości wyciągu eterowego oraz liczby jaj w makaronie. W załączniku C podano normy i dokumenty zawierające opisy metod oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku D podano przykłady nazw makaronu a w załączniku E podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74131:1999 - wersja polska
Tytuł Makaron
Data publikacji 22-12-1999
Data wycofania 21-07-2016
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74133:1993 - wersja polska, PN-A-74131:1987 - wersja polska
ICS 67.060