PN-V-74005:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Makaron specjalny

Zakres

Ustalono wymagania jakościowe i użytkowe dotyczące makaronu dla odbiorcy specjalnego. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu. Określono metody badań i sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-74005:2004 - wersja polska
Tytuł Makaron specjalny
Data publikacji 01-12-2004
Data wycofania 28-10-2020
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
Zastępuje PN-V-74005:1997 - wersja polska
ICS 67.060, 95.020