PN-A-74850:1996/Az1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier biały

Zakres

Zmieniono niektóre wymagania fizykochemiczne cukru: zabarwienie roztworu cukru, zawartość popiołu, zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Wykreślono program badań cukru

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74850:1996/Az1:2005 - wersja polska
Tytuł Cukier biały
Data publikacji 22-12-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10