PN-A-74850:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Cukier biały

Zakres

Podano wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne jakim powinny odpowiadać odpowiednie kategorie cukru białego. Podano podział na sortymenty, program badań i opis badań oraz wymagania odnośnie pakowania przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74850:1996 - wersja polska
Tytuł Cukier biały
Data publikacji 17-07-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74850:1972 - wersja polska, PN-A-74851:1972 - wersja polska, PN-A-74857:1973 - wersja polska
ICS 67.180.10
Elementy dodatkowe PN-A-74850:1996/Az1:2005P