PN-B-30010:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Cement -- Cement portlandzki biały

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania, na podstawie których cement można zakwalifikować jako cement portlandzki biały.
Podstawowe wymagania dotyczące cementu portlandzkiego, które ma spełniać cement portlandzki biały podano w PN-EN 197-1.
Podstawowe wymagania dotyczące oceny zgodności podano w PN-EN 197-2.
Cement portlandzki biały zdefiniowany w niniejszej normie jest stosowany głównie w budownictwie do robót elewacyjnych, dekoracyjnych, do produkcji elementów budowlanych, do produkcji cementu kolorowego i suchych mieszanek tynkarskich oraz do niektórych robót drogowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-30010:2016-01 - wersja polska
Tytuł Cement -- Cement portlandzki biały
Data publikacji 05-01-2016
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-30010:1990 - wersja polska, PN-B-30010:1990/Az1:1996 - wersja polska, PN-B-30010:1990/Az2:1997 - wersja polska, PN-B-30010:1990/Az3:2002 - wersja polska
ICS 91.100.10