PN-A-82022:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne

Zakres

Ustalono definicje (20) dotyczące konserw mięsnych. Podano klasyfikację, wymagania organoleptyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Omówiono metody badań, pobierania próbek, znakowania, przechowywania i transportu. W załączniku A (informacyjnym) podano wykaz norm i dokumentów, w których podano metody badań metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku B (informacyjnym) podano sposób wyznaczania wartości sterylizacyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-82022:1998/Ap1:1999P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82022:1998 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10
Elementy dodatkowe PN-A-82022:1998/Az1:2000P, PN-A-82022:1998/Ap1:1999P