PN-A-86525:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty drobiarskie -- Konserwy drobiowe -- Wymagania wspólne

Zakres

Podano określenia konserw drobiowych pasteryzowanych i sterylizowanych. Ustalono wspólne wymagania dotyczące surowców, stanu opakowania konserw i szczelności. Określono wymagania organoleptyczne dotyczące konserw mięsnych lub mięsnych z dodatkami, podrobowych oraz typu szynka i mielonka. Określono wspólne wymagania fizykochemiczne, obejmujące: zawartość składników stałych, soli, tłuszczu, skrobi, pozostałość środków peklujących oraz dopuszczalną zawartość metali szkodliwych dla zdrowia. Ustalono wymagania mikrobiologiczne dotyczące konserw pasteryzowanych i sterylizowanych. Podano warunki pakowania, cechowania i znakowania oraz przechowywania konserw drobiowych. Ustalono program badań i metody badań (według norm powołanych)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-86525:1996/Ap1:2000P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86525:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty drobiarskie -- Konserwy drobiowe -- Wymagania wspólne
Data publikacji 16-01-1996
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20
Elementy dodatkowe PN-A-86525:1996/Az1:2000P, PN-A-86525:1996/Ap1:2000P