PN-V-74003:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kasza jęczmienna specjalna

Zakres

Ustalono wymagania jakościowe i użytkowe dotyczące kaszy jęczmiennej specjalnej. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu. Określono metody badań i sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-74003:2004 - wersja polska
Tytuł Kasza jęczmienna specjalna
Data publikacji 03-12-2004
Data wycofania 28-10-2020
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
Zastępuje PN-V-74003:1997 - wersja polska
ICS 67.060, 95.020