PN-A-74130:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Makaron -- Pobieranie próbek i metody badań

Zakres

Określono 9 definicji dotyczących partii, próbki i opakowań. Określono wymagania dla sprzętu i warunków pobierania próbek. Podano liczbę i wielkość próbek. Określono przygotowanie próbki do badań i średniej próbki laboratoryjnej. Opisano sposób pakowania i znakowania próbki. Omówiono 9 rodzajów badań (sprawdzanie jakości opakowań, sprawdzanie wymiarów i formy, badania organoleptyczne, oznaczanie wilgotności, oznaczanie zawartości popiołu, oznaczanie zawartości tłuszczu metodą refraktometryczną, sprawdzanie obecności zanieczyszczeń i szkodników, oznaczanie zawartości metali ciężkich, badania mikrobiologiczne)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74130:1993 - wersja polska
Tytuł Makaron -- Pobieranie próbek i metody badań
Data publikacji 28-06-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74130:1968 - wersja polska
ICS 67.060