PN-A-74130:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74130:1993 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Makaron -- Pobieranie próbek i metody badań

Zakres

Przedmiotem normy jest pobieranie próbek makaronu, przygotowanie próbek do badań oraz wykonanie następujących badań:
a) sprawdzanie opakowania i znakowania,
b) badania organoleptyczne,
c) sprawdzanie wymiarów i formy,
d) oznaczanie wilgotności,
e) oznaczanie zawartości popiołu nierozpuszczalnego w 10-procentowym roztworze kwasu solnego,
f) oznaczanie zawartości wyciągu eterowego,
g) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń i szkodników zbożowo-mącznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74130:1968 - wersja polska
Tytuł Makaron -- Pobieranie próbek i metody badań
Data publikacji 05-12-1968
Data wycofania 18-08-1993
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74130:1964 - wersja polska
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-A-74130:1993 - wersja polska