PN-A-82024:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wędliny -- Kabanosy

Zakres

Ustalono wymagania dla surowców i materiałów pomocniczych oraz wymagania organoleptyczne i chemiczne dla kabanosów. Omówiono metody badań i pobierania próbek. Podano sposób znakowania opakowań transportowych oraz ustalono zasady przechowywania i transportu. W załączniku A (informacyjnym) podano wykaz norm i dokumentów, w których opisano metody badań metali szkodliwych dla zdrowia i badań mikrobiologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82024:2001 - wersja polska
Tytuł Wędliny -- Kabanosy
Data publikacji 27-12-2001
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10