PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania temperatury mętnienia przetworów naftowych, których warstwa o grubości 40 mm jest przezroczysta, a temperatura mętnienia niższa niż 49 °C, zalicza się do nich oleje napędowe o zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) do 30 % (V/V) [2], parafinowe oleje napędowe o zawartości FAME do 7 % (V/V) [3], 100 % FAME [5] oraz środki smarowe.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu termin „% (V/V)" stosuje się do wyrażenia ułamka objętościowego (φ) substancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3015:2019-06/Ap1:2020-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 3015:2019 [IDT], ISO 3015:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3015:1997 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3015:2019-06/Ap1:2020-10E