PN-EN 12063:2001 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki szczelne

Zakres

Podano wymagania dotyczące badań podłoża w miejscu wykonywania ścianek szczelnych jako konstrukcji podtrzymujących uskok naziomu lub umożliwiających obniżenie poziomu wody gruntowej w otoczonym ścianką szczelną wykopie oraz wymagania odnoszące się do jakości stosowanych materiałów i metod wykonawstwa. Podano także wymagania dotyczące spawania stalowych grodzic, zapuszczania grodzic w trudnych warunkach geotechnicznych oraz szczelności zamków grodzic. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12063:2001 - wersja polska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki szczelne
Data publikacji 19-02-2001
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 12063:1999 [IDT]
ICS 93.020