PN-B-12084:1996 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Drenowanie -- Terminologia

Zakres

Podano terminy i ich definicje dotyczące drenowania użytków rolnych (21)

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12084:1996 - wersja polska
Tytuł Drenowanie -- Terminologia
Data publikacji 24-10-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
ICS 01.040.93, 93.160