PN-N-01230:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło korporatywne

Zakres

Ustalono zasady doboru haseł korporatywnych umożliwiających wyszukiwanie opisów bibliograficznych dokumentów piśmienniczych we wszelkich zbiorach informacji o dokumentach. Określono formę hasła korporatywnego, tj. formę nazwy ciała zbiorowego podanej w haśle oraz formę dopowiedzeń dodawanych do tej nazwy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01230:2001 - wersja polska
Tytuł Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło korporatywne
Data publikacji 07-03-2001
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
ICS 01.140.20