PN-N-01228:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Hasło opisu bibliograficznego -- Forma nazw geograficznych

Zakres

Ustalono określenia (3) oraz zasady ogólne dotyczące: ujednolicania nazw, języka, pisowni i formy gramatycznej nazw, zmiany nazw, odpowiedzi i znaków umownych. Podano postanowienia dotyczące nazw krajów i nazw jednostek administracyjnych. Ustalono sposób sporządzania odsyłaczy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01228:1994 - wersja polska
Tytuł Hasło opisu bibliograficznego -- Forma nazw geograficznych
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 07-12-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
ICS 01.140.20