PN-ISO 690:2012 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Informacja i dokumentacja -- Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa podaje wytyczne dotyczące opracowywania przypisów bibliograficznych. Zawiera również wskazówki dotyczące opracowywania powołań w alfabecie łacińskim w pracach, które nie są w swej istocie bibliograficzne. Ma to zastosowanie do przypisów bibliograficznych i powołań na wszelkiego typu zasoby informacji, w tym, choć nie wyłącznie: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, dokumenty niesamoistne, dokumenty patentowe, materiały kartograficzne, elektroniczne zasoby informacji (łącznie z programami komputerowymi i bazami danych), dokumenty muzyczne, nagrania dźwiękowe, wydruki, fotografie, dokumenty ikonograficzne i audiowizualne oraz obrazy ruchome. Nie ma zastosowania do powołań przetwarzanych automatycznie. Nie ma też zastosowania do powołań prawniczych, które regulowane są odrębnymi normami. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie narzuca konkretnego stylu tworzenia przypisów czy powołań. Przykłady w niej przedstawione nie stanowią zalecenia ani pod względem formy, ani interpunkcji. W załącznikach A i B, odnoszących się do odpowiednich rozdziałów niniejszej Normy Międzynarodowej, objaśniono wymagania, które należy spełnić tworząc przypisy i powołania dla drukowanych i elektronicznych zasobów informacji. W Załączniku C podano przykłady przypisów bibliograficznych zgodnych z niniejszą Normą Międzynarodową. Podano 17 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 690:2012 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji
Data publikacji 31-10-2012
Data wycofania 31-10-2023
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 690:2010 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 690:2002 - wersja polska, PN-ISO 690-2:1999 - wersja polska
ICS 01.140.20