PN-N-01229:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło osobowe

Zakres

Ustalono zasady doboru haseł osobowych umożliwiających wyszukiwanie opisów bibliograficznych dokumentów piśmienniczych we wszelkich zbiorach informacji o dokumentach. Określono formę hasła osobowego, tj. formę nazwy osobowej podanej w haśle oraz formę dopowiedzeń dodawanych do tej nazwy. Podano definicje 8 terminów odnoszących się do hasła osobowego: hasło główne, hasło dodatkowe, współtwórca, nazwa osobowa, pseudonim, odsyłacz całkowity, odsyłacz uzupełniający, znak umowny

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01229:2002 - wersja polska
Tytuł Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło osobowe
Data publikacji 23-12-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Zastępuje PN-N-01229:1998 - wersja polska
ICS 01.140.20