PN-EN 14110:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych -- Oznaczanie zawartości metanolu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania zawartości metanolu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) przeznaczonych na olej napędowy i olej opałowy. Metoda ma zastosowanie dla zakresu stężenia metanolu od 0,01 % (m/m) do 0,5 % (m/m). Metody nie stosuje się dla mieszaniny FAME, która zawiera inne niskowrzące składniki.
UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu frazy “% (m/m)” i “% (V/V)” oznaczają odpowiednio ułamek masowy i ułamek objętościowy.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejszy dokument nie wyczerpuje wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jego stosowaniem. Użytkownik niniejszego dokumentu odpowiada za podjęcie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie personelu podczas wdrażania normy oraz wypełnienia wymogów prawnych oraz przestrzegania przepisów służących temu celowi.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14110:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych -- Oznaczanie zawartości metanolu
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14110:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14110:2004 - wersja polska
ICS 67.200.10