PN-ISO 9035:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości żelaza(II) rozpuszczalnego w kwasach metodą miareczkową

Zakres

Podano metodę stosowaną w odniesieniu do naturalnych i przetworzonych rud żelaza zawierających od 1 procenta (m/m) do 25 procent żelaza(II) rozpuszczalnego w kwasach i wyłącznie śladowe zawartości żelaza metalicznego. Stosowanie metody jest uwarunkowane jednoczesnym stosowaniem metod oznaczania redukcyjności. Metody nie stosuje się do rud zawierających więcej niż 0,3 procent (m/m) siarki (w postaci siarczków) i/lub 5 procent (m/m) węgla wolnego. Określono zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, pobieranie próbek, procedurę oznaczania, obliczanie wyników i protokół badań. Podano trzy załączniki

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9035:1999 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości żelaza(II) rozpuszczalnego w kwasach metodą miareczkową
Data publikacji 19-04-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 9035:1989 [IDT]
Zastępuje PN-H-04102:1981 - wersja polska
ICS 73.060.10