PN-ISO 6830:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości glinu metodą miareczkową z EDTA

Zakres

Metodę stosuje się w odniesieniu do zawartości glinu od 0,25 procent (m/m) do 5,0 procent (m/m), w naturalnych rudach żelaza, ich koncentratach, spiekach i grudkach. Określono zasadę metody, odczynniki, aparaturę, próbki i sposób ich pobierania, procedurę, sposób przedstawiania wyników i protokół badań. Dołączono trzy załączniki

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6830:2001 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości glinu metodą miareczkową z EDTA
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 6830:1986 [IDT]
Zastępuje PN-H-04128:1992 - wersja polska
ICS 73.060.10